HANIMLARA YÖNELİK KURSLAR

AŞAMALI SEMİNERLER PROGRAMI

     İki aşamadan oluşan ASP’de her aşamada dört seminer bulunmaktadır. Ana hatlarıyla iman, ibadet, ahlak, siyer konuları üzerinde yoğunlaşan seminerler her aşamada birbirinin üzerine bina edilmektedir. Ayrıca ASP’ye devam eden ve 1. aşamayı bitirmiş katılımcılardan Kur’an okumayı bilmeyenlere temel düzeyde Kur’an okuma eğitimi de verilmektedir. Kur’an derslerinden yalnızca ASP’ye kayıtlı katılımcılar yararlanabilmektedir.